ALV (87), 22 apr 2021

 • Presentaties zijn in het Nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:35

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Secretarieel jaarverslag
  4. Financiëel jaarverslag
  5. Verslag kascommissie
  6. (Her)verkiezing bestuursleden
   Aftredend en herkiesbaar is Jurriaan Hehenkamp
  7. Felicitaties geslaagden BPIC
 3. 10:35 - 11:20

  AI Classifier in Orbit Intelligence en
  Tanya Mangemba and Jean-Michel Careil, Questel

 4. 11:20 - 11:35

  Update QPIP exams en
  Bettina de Jong, QPIP

 5. 11:35 - 11:45

  Pauze

 6. 11:45 - 12:30

  New Derwent innovation + Live demo en
  Benno Jensen, Clarivate

 7. 12:30 - 12:45

  Rondvraag en sluiting

 8. 12:45 - 13:45

  Sociaal uurtje

 9. Volgende ALV: Dinsdag 05-okt-2021