ALV (93), 28-03-2024

 • Presentaties zijn in het nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:25

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Feedback ALV
  4. Secretarieel jaarverslag
  5. Financieel jaarverslag
  6. (Her)verkiezing bestuursleden
   Aftredend en herkiesbaar is Jurriaan
 3. 10:25 - 10:40

  Update cursussen / uitreiking certificaten
  Theo Verbeij - STGO

 4. 10:40 - 11:10

  Hoe werken onze leden? en
  Jorge Parada Puig - Apollo Tyres

 5. 11:10 - 11:40

  Pauze

 6. 11:40 - 12:25

  Trade secrets en
  Chris Buntel and Michiel de Bruijn - Tangibly

 7. 12:25 - 13:10

  Research Disclosure en
  Nathalie Mantrand-Foussadier - Questel

 8. 13:10 - 14:10

  Lunch

 9. 14:10 - 14:50

  Tips 'n Tricks - (Unitary Patent in different databases) en
  Jane List & Bettina de Jong

 10. 14:50 - 14:55

  AI working group en
  Marcel Mensink

 11. 14:55 - 15:40

  Clarivate Products and Strategy update en
  Clarivate - Nick Chapman & David Hanssens

 12. 15:40 - 15:55

  Rondvraag en sluiting

 13. 15:55 - 16:55

  Drinks & Networking!!

Volgende ALV: 10-10-2024 - DIFFERENT LOCATION: Seats2Meet, Den Bosch Station