ALV (88), 5 oct 2021

 • Presentaties zijn in het nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:30

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Feedback vorige ALV (Mentimeter, MSTeams, taal)
  4. Presentatie en goedkeuring begroting
  5. Verkiezing kascommissie (Aftredend is Henk Mosterd)
  6. Mutaties ledenbestand
 3. 10:30 - 10:45

  GO update en
  Theo Verbeij - STGO

 4. 10:45 - 11:45

  Break-out sessies en

  1. hybride / interactieve tools
  2. taal
  3. bestuursfuncties
  4. besteding gelden
  5. AOB
 5. 11:45 - 12:00

  QPIP update en
  Bettina de Jong

 6. 12:00 - 13:00

  Lunch

 7. 13:00 - 13:45

  LexisNexis - Integration of patent search and analytic tools en
  Marco Richter (LexisNexis / PatentSight, Bonn)

 8. 14:30 - 14:45

  Rondvraag en sluiting

 9. Volgende ALV: 29-mar-2021 (to be confirmed)
 10. 14:45

  Borrel