ALV (89), 29 mar 2022

 • Presentaties zijn in het nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:25

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Leden update
  4. Verslag kascommissie
  5. (Her)verkiezing bestuursleden
   Aftredend zijn Gerard Ypma en Marcel Mensink
  6. Opvolger voor Aalt als WON vertegenwoordiger naar SACEPO-PDI, kandidaten?
 3. 10:25 - 10:55

  Evaluatie Break-out vorige ALV en
  Marcel Mensink - WON

 4. 10:55 - 11:10

  Update cursussen
  Theo Verbeij - STGO

 5. 11:10 - 11:40

  Pauze

 6. 11:40 - 12:10

  Tips & Tricks: Break up and check en
  Bettina de Jong - Source du Durantou

 7. 12:10 - 12:40

  Break out sessie: Break up and check en
  members - WON

 8. 12:40 - 13:40

  Lunch

 9. 13:40 - 14:40

  Presentation Inventive Step AI tool en
  Spreker - Inventive Step

 10. 14:40 - 14:50

  Tips & Tricks: USPTO uncommon search field en
  Gerben Gieling - Synthon BV

 11. 14:50 - 14:55

  Volgende ALV: 18-oct-2022

 12. 14:55 - 15:05

  Rondvraag en sluiting

 13. 15:05 - 16:05

  Borrel met snacks