ALV (90), 18 oct 2022

 • Presentaties zijn in het nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:25

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Presentatie en goedkeuring begroting
  4. Verkiezing kascommissie
   Aftredend is Olav Schmitz
  5. Ledenupdate
  6. Terugkoppeling Breakout sessie 89e alv
 3. 10:25 - 10:40

  Update cursussen / uitreiking certificaten
  Theo Verbeij - STGO

 4. 10:40 - 10:55

  Update QPIP examen
  Marcel Mensink - QPIP

 5. 10:55 - 11:15

  Hoe werken onze leden?
  Gerben Gieling - Synthon

 6. 11:15 - 11:45

  Pauze

 7. 11:45 - 12:15

  Tips 'n Tricks: Organize the systematic overview of your search en
  Frank van der Steur - Auxiliaid

 8. 12:15 - 12:35

  Interesting Patents en
  Monique van Leijen - Avantium

 9. 12:35 - 13:35

  Lunch

 10. 13:35 - 14:15

  Orbit Intelligence update en
  Marion Toanen - Questel

 11. 14:15 - 14:45

  Q & A: Want to find ? Break the rules! en
  Evert Nijhof - ASML

 12. 14:45 - 15:45

  Break-Out discussion triggered by Want to find? break the rules! en
  Spreker - Bedrijf

 13. 15:45 - 16:00

  Rondvraag en sluiting

 14. Borrel, aansluitend
 15. Volgende ALV: 30-maart-2023